PrinCesS @YuMu's FRienDs ™

Thursday, 7 July 2011

MaRriED ™

Dengan Nama ALLAH yang maha pemurah lagi maha pengasihani...

cak!cak!cak!

Word of the day : MARRIED

Perkahwinan atau nikah :  menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak pula ialah Ijab dan 
Qabul (‘aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam.

Congratulations ...

one day i'll wearing  this for my wedding :p

till pen meet paper again guys
~sayonara~

No comments: